Poloha četníků

Úkoly

 • A Řetězová ulice (požadované číslo je třetí číslice z č.p. domu /červená cedulka/dvereRetezova
 • B Platan javorolistý na Kampě (úkol na místě)
 • C Kavárna U Rotleva, Kamzíkova 4 (úkol na místě)
 • D Novotného lávka 1 (číslo RS obdrží telefonicky, jakmile odešle na telefon do Institutu společnou fotku všech hráčů v poloze „osvobozená republika“ s pozadím Pražského hradu)
 • E Za Haštalem 4 (úkol na místě)
 • F Malostranská mostecká věž, Malá Strana 57 (požadované číslo odpovídá počtu kamer ve 2 věžičkách na ochozu Malostranské mostecké věže)
 • G Městská knihovna, Mariánské náměstí 1 (úkol na místě)
 • H Skautský institut, Staroměstské náměstí (číslo obdrží RS poté, co nejmladší člen namaluje určenou známku v Institutu, nejdříve však 1 hodinu po zahájení hry, v této době plnění může RS splnit jeden další z úkolů v okolí)
 • I Náprskovo muzeum, Betlémské náměstí 1 (úkol na místě)

Fotky úkol D

 • skup1
 • skup2
 • skup3
 • skup4
 • skup5
 • skup6
 • skup7
 • skup8
 • skup9
 • skup10

Pravidla

Skautské rodiny (RS) byly požádány panem Boučkem o pomoc, protože mu byla odcizena vzácná známka „Osvobozená republika“. Pro získání informace, kde je známka uschována, je nutné splnit 9 úkolů na 9 různých místech. Za splnění každého úkolu získá RS číslovku 0 – 9 a její polohu (A, B – I) v rámci telefonníha čísla (kolonky zde v pravidlech nebo na osobních průkazkách). Na obsazených kontrolách dále získají všichni účastníci hry známku pošty českých skautů do svých osobních průkazů. U neobsazených kontrol získají hráči tyto známky v centrále na Institutu. Pořadí plnění úkolů si volí RS mimo prvního místa, které je zvýrazněno v těchto propozicích. Známku má zájem získat také pražská galérka, která se pohybuje volně po Starém Městě a může RS napadnout přečtením jejich rozlišovacího čísla. V takovém případě musí RS odevzdat galérce kartičku života, kterou získala od četníků na začátku hry a svůj život si musí obnovit vyhledáním četníka, který prochází svůj okrsek. Jsou dva okrsky a pohyb četníka je zjistitelný mobilní aplikací. Po získání všech 9 číslic zavolá RS na toto číslo, kde získá informaci o místě uložení vzácné známky. RS může pak vyslat svého zástupce na místo předání, ale ten se musí prokázat osobním půkazem s vylepenými známkami pošty českých skautů. Vzácnou známku pak RS doručí na přístaviště Čertovka (viz plánek), odkud odplují dvě lodě ve 14,00 hodin za panem Boučkem. V případě splnění úkolu dříve než ve 14,00 hodin může RS využít zázemí skautského institutu, odkud se všichni přesunou na Čertovku ve 13,45 h. Po předání známky z lodi panu Boučkovi a návratu do přístaviště hra končí. Pokud RS dosud nezískala všechna čísla a blíží se doba odplutí lodí za panem Boučkem, má RS jednu možnost nápovědy na telefonu v Institutu (spojení viz níže). Pokud ani s nápovědou RS nezíská adresu pro předání známky, dostaví se i bez známky ve 14,00 hodin na kotviště Čertovka.

K pravidlům: Kontrola na stanovištích bude rozlišena zelenými šálami, četníci a pražská galérka bude mít částečně dobové převleky, v případě nejasností pravidel nebo nesnází se hráči mohou obrátit telefonicky (777119885 nebo 606040370) nebo i osobně na organizátory v Institutu. V oblasti kontrolních bodů je 20 m ochranného pásma, kam nechodí pražská gelérka.


Hru nám pomáhá uspořádat Muzeum hl.města Prahy a společnost Pražské Benátky. Děkujeme.